Utilizarea analizei spectrale a vibraţiilor mecanice pentru identificarea defecţiunilor echipamentelor dinamice (IX)

     
     În articolul de astăzi vom prezenta un caz foarte interesant din care se va vedea cum un lucru mic, aproape nesemnificativ, poate influenţa funcţionarea unui utilaj, iar pe termen nu foarte lung neremedierea situaţiei poate conduce la probleme serioase.

    Utilajul la care ne referim este un ventilator de aer utilizat în proces pentru extragerea aerului umed rezultat din uscarea colii de hârtie pe un cilindru uscător de tip Yankee. Volumul de aer vehiculat este destul de mare – 250.000 mc/h, fapt pentru care şi motorul electric de acţionare este unul cu o putere considerabilă 200 kw/1500rpm. 
    La ultima analiză efectuată în urma măsurătorilor planificate s-a constatat o creştere de peste două ori a valorilor de vibraţii în overall atât în Viteză, cât şi în Enveloping pe lagărul dinspre semicuplă. După forma graficului s-a ajuns la concluzia că există un dezechilibru în zona cuplajului. La inspecţia vizuală cu stroboscopul s-a constatat lipsa unui bolţ din cuplaj. Mai jos este prezentat spectrul viteză măsurat pe lagărul dinspre semicuplă din care reiese clar dezechilibrul (1x dominant cu valoare mare 13.37 mm\sec).
     S-a luat decizia opririi utilajului şi remedierii problemei. În urma interventiei valorile atât ale Vitezei cât şi Enveloping au scăzut de cel puţin 2.5 ori. De menţionat este şi faptul ca un bolţ cântăreşte aproximativ 2 kg.
     Mai jos spectrul viteză măsurat după intervenţia mecanicului (înlocuirea bolţului lipsă) în care se observă noua valoare a vitezei 5.25 mm\sec. Neremediat la timp acest tip de defect duce la suprasolicitarea rulmenţilor şi deteriorarea rapidă a acestora.  
    Un alt caz de utilizare a analizei spectrale a vibraţiilor mecanice pentru identificarea defecţiunilor echipamentelor dinamice îl reprezintă măsurătorile efectuate la hidrapulper-ul Fabricii de Hârtie Igienică. Acesta realizează destrămarea maculaturii, alimentate cu o bandă transportoare, prin amestec cu apa la consistenţa 4-5% şi utilizarea aburului pentru a se ajunge la o temperatură de 50-55ºC.
     La sesizarea mecanicului de tură cu privire la apariţia unor zgomote(vibraţii) anormale  s-au efectuat un set de măsurători atât la motor cât şi la reductor, înregistrându-se creşteri alarmante mai ales ale enveloping-ului pe lagărul opus semicuplei al reductorului de la 5.41 la 20.64 după cum se poate vedea în graficul de mai jos.  
      S-a emis fişa de predicţie cu recomandarea introducerii în reparaţie cu prima ocazie (oprire programat) grad de risc 1, cu recomandările verificat uzura cotă rulment şi uzura dantură angrenaj după cum sunt evidenţiate de spectrele următoare:
     Spectru enveloping lagăr intrare în reductor din care reiese clar uzura ax cotă rulment.  
     
     Spectru acceleraţie lagăr intrare reductor din care reiese uzura danturii angrenajului.
  
      Datorită caracterului permanent al producţiei intervenţia mecanică a fost programată pentru prima oprire planificată cu monitorizarea atentă între timp – aprox. 1 săptămână (s-au mai efectuat două seturi de măsurători în acest interval pentru a verifica evoluţia).
     În urma intervenţiei s-a constatat că axul avea uzură pe cota menţionată 0.5 mm pe rază, iar în ceea ce priveşte angrenajul, pinionul prezintă pitting pe flancul de atac şi o porţiune dintr-un dinte ruptă. S-a rectificat cota de rulment a axului, schimbându-se totodată şi rulmenţii 30320A 2 buc şi 22315MB 1 buc. 
    Măsurătorile efectuate  după reparaţie indică o scădere semnificativă a valorilor, iar reductorul are o funcţionare lină. 
 
Autori: Ing. George Buzdug, Şef Compartiment Mentenanţă Predictivă-Proiectări
           Ing. Dorian DIMA


www.vrancart.ro 

 
Sponsori şi Parteneri
Târguri şi expoziţii
Copyright © 2010 IMPACT IN SOCIETATE, Pitesti, Arges. Toate drepturile rezervate.     Web Design:WeDoWeb